Gwarancja

Na zakupione zaciski udzielamy pisemnej gwarancji na okres od 12 do 18 miesięcy w zależności od rodzaju zacisku

Początek gwarancji to data wyznaczona na karcie gwarancyjnej nie później niż dzień zakupu lub wysyłki zacisku

Zabezpieczenie gwarancyjne udzielane TYLKO na podstawie karty gwarancyjnej

Terminy i sposoby rozpatrzenia gwarantu:

Przed skorzystaniem z gwarancji każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny

Każdorazowo termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych i może być skrócony

Zaciski dostarczone osobiście:

 • Podjęcie decyzji gwarancyjnej o ile to możliwe natychmiast
 • Naprawa zacisku gdy wymagana z  naszej winy najczęściej najpóźniej do 24 godzin lub natychmiastowa wymiana na działający model

Zaciski dostarczane drogą wysyłkową:

 • Podjęcie decyzji gwarancyjnej o ile to możliwe natychmiast
 • Naprawa zacisku gdy wymagana z naszej winy najczęściej najpóźniej do 24 godzin lub natychmiastowe odesłanie działającego modelu

Gwarancja nie obejmuje:

 • szkód wyrządzonych w zacisku lub pozostałych elementach pojazdu powstałych przez nieumiejętny montaż
 • uszkodzeń zacisku lub innych części pojazdu wynikających z:
  • ingerencji w mechanizmy zacisku hamulcowego
  • nieumiejętnego odpowietrzania (minimum urwanie odpowietrznika, zniszczenie gwintu, uszkodzenie mechanizmów poprzez gwałtowne wysunięcie tłoków, itp) – koszty naprawy odpowietrznika znajdziesz w cenniku
  • montażu w elementach pojazdu, które nie działają poprawnie a także szkód wynikających z uszkodzeń tychże elementów
  • montażu w niesprawnym, źle nasmarowanym jarzmie zacisku, w uszkodzonych prowadnicach zacisku lub uszczelniaczach
  • montażu przez osoby nieuprawnione do napraw
  • ingerencji w budowę zacisku
  • mocowania zacisku innej marki lub modelu niż przeznaczona
 • mechanicznych i chemicznych uszkodzeń uszczelniaczy gumowych
 • kosztów opłat serwisowych
 • kosztów przestojów w pracy pojazdu
 • domniemanych strat w zyskach
 • warstwy lakierniczej
 • kosztów holowania itp